چرا آرتکم CNC

گروه آموزشی مهندس موحدزاده مجموعه ای متشکل از چندین استاد با تجربه می باشد، که علاوه بر تحصیلات دانشگاهی در رشته های فنی مهندسی از سال 1385 با تاسیس کارگاه CNC فعالیت خود را شروع کرده، به طوریکه در کارگاه تولیدی و خدماتی فوق عملا خاک کارگاه را خورده و قدم به قدم ضمن کسب تجربه عملی پله های ترقی را طی نموده است.

ما در طی این سال ها تجربیات عملی بسیار ارزشمندی را اخذ و اقدام به طبقه بندی و تربیت کارآموزان زیادی نموده ایم.

عزیزان ما توانستیم مجموعهای را گرد بیاوریم که از ترکیب تحصیلات دانشگاهی، تجربه، مهارت، آموززش، تحقیق و طبقه بندی عملی و همچنین کارآفرینی کاری فراتر از تئوری و پک های آموزشی یک محصول بسیار ارزشمند با پشتیبانی واقعی و لحظه به لحظه به مشتاقان طراحی و صنعت CNC  ارائه کنیم.