Tag: گروه آموزشی مهندس موحدزاده، CNC، آموزش

هدف نهایی گروه آموزشی مهندس موحدزاده

هدف نهایی گروه آموزشی مهندس موحدزاده ما با عنایت به دارا بودن تجربه غنی کارگاهی و علمی دانشگاهی و تجربه موفق تدریس بیش از 800 کارآموز از تمام شهر های کشور و حتی خارج از کشور اهداف والا و بلندی را در چشم انداز گروه آموزشی مان مطابق زیر دنبال می کنیم: ارتقاء سطح علمی […]